Storelgen / Big Moose /Elk

Storelgen er verdens største elgskulptur. Den står på Bjøråa rasteplass i Stor-Elvdal kommune midt mellom Oslo og Trondheim langs riksveg 3.

The Big Elk is the world's largest elk sculpture. It stands on Bjøråa picnic area in Stor-Elvdal municipality midway between Oslo and Trondheim along Highway 3.

Kunstner: Linda Bakke

Artist: Linda Bakke

Produsert i Kina av: Dry Art Limited

Manufactured in China by: Dry Art Limited

Oppdragsgiver: Statens vegvesen                                                                                                      Principal: State Road Administration

Størrelse: 10,3 meter høy og 11,5 meter lang. 
Size: 10,3 meters high and 11,5 meters long.

Materiale: Høypolert 316 syrefast stål.
Material: Highpolished 316 stainless steel.

Lysdesign: Lorang Brendløkken

Lightdesign: Lorang Brendløkken

Skulpturen ble gitt som gave til Stor-Elvdal kommune fra Sparebanken Hedmarks kunstfond.
The sculpture was given as a gift to Stor-Elvdal municipality from Sparebanken Hedmark`s art fund.

Den ble avduket 15 oktober 2015. 
It was unveiled on October 15, 2015.

Storelgen er en del av Statens vegvesen prosjektet ”Trafikantens opplevelser”.
The Big Elk is part of NPRA project "Trafikantens experiences".

Landemerket i Østerdalen har til hensikt å kunne fungere som: -Mental oppmerksomhetsvekker for trafikanter/økt trafikksikkerhet i området -Milepæl og referansepunkt på strekningen Oslo-Trondheim -Mulighet for å stoppe opp og se/oppleve, strekke på bena, og med dette motvirke trøtthet -Sette fokus på viltproblematikk (Stor-Elvdal er landets tredje største elgkommune) -Være et identitetsforsterkende symbol regionalt -Skape begeistring lokalt, nasjonalt, og utover landegrenser - Åpne for utvikling og nytenking i Østerdalen. 
Sparebanken Hedmark kunstfond har gitt 2 millioner i gave til å produsere skulpturen.  

The landmark in Eastern Valleys intends to function as: -Mental attention turns to road / road safety in the area -Reference point between Oslo and Trondheim -Ability to stop and see / experience, stretch your legs, and with this combat fatigue -Setting focus on venison issues (Stor-Elvdal is the third largest elk municipality) -Be an identity reinforcing symbol regionally -Lockers enthusiasm locally, nationally and beyond borders - Open for development and innovation in Eastern Valleys.

Sparebanken Hedmark art fund has provided 2 million NOK in a gift to produce the sculpture.

Copyright © All rights reserved.
Using Format